EKOLOGIJA

Ekologija je nauka o životnoj sredini. Ime nauke potiče od grčkih reči oikos-dom, domaćinstvo i logos-nauka, izučavanje.
U suštini, ekologija je naučna disciplina koja proučava raspored i rasprostranjenost živih organizama i biološke interakcije između organizama i njihovog okruženja.

Mi ljudi smo glavni krivac zbog zagađenja naše planete, zbog toga je ona "bolesna". Sa druge strane, mi smo jedini lek za njeno ozdravljenje, da li će ova ruka koja predstavlja nas uspeti da spreči meteor smeća da je dotuče, ostaje misterija... Sve zavisi od nas!Miloš Bijelić II2