Ekologija

Ekologija je nauka o životnoj sredini. Ime nauke potiče od grčkih reči oikos - dom, domaćinstvo i logos - nauka, izučavanje. Termin ekologija prvi put je upotrebio nemački biolog Ernest Hekel 1866. godine. U laičkoj javnosti se ovaj termin često koristi kao sinonim za pojam zaštite životne sredine, što nije ispravno jer je zaštita životne sredine samo jedna od oblasti kojima se bavi ekologija.
Cvet predstavlja ekologiju. Latice cveta su ono sto cini ekologoju: Geologija, Zoologija, Meteorologija, Ljudska populacija, Podvodni svet, i naravno botanika. U centru je planeta Zemlja. Da nema latica cvet bi odavno uvenuo.


Mladen Blizanac