Ekologija


Opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta danas je ugrožen, mnoge se nalaze pred iščezavanjem, a veliki broj je zauvek nestao. Prvi i veoma značajan korak u ostvarivanju zaštite jeste evidentiranje ugroženih vrsta flore i faune. Tome služe takozvane Crvene knjige. One predstavljaju naučno-stručne publikacije u kojima su navedene sve vrste organizama koje podležu zaštiti prema međunarodnoj klasifikaciji stepena ugroženosti:

Zaštićene biljke ne treba brati ni skupljati!

  Najznačajnije ugrožene i istovremeno i zaštićene biljke naše zemlje, koje su pod zaštitom prvog stepena, su:
  1. Pančićeva omorika (Picea omorika), koja se može naći na planinama oko srednjeg toka Drine u zapadnoj Srbiji (Tara, Mileševka);
  2. tisa (Taxus baccata), nalazi se po planinama i klisurama;
  3. molika (Pinus peuce), raste na Šar-planini i Prokletijama
  4. stepski božur (Paeonia tenuifolia) koji raste u Deliblatskoj peščari;
  5. gorocvet (Adonis vernalis), raste na Fruškoj gori, Deliblatskoj peščari, Subotičkoj peščari i dr.
  6. rosulja (Drosera rotundifolia), se može naći na Staroj planini i Vlasini
  7. sasa (Pulsatilla grandis), koje ima na Fruškoj gori i Deliblatskoj peščari
  8. runolist (Leontopodium alpinum), ima ga na Kopaoniku, Mučnju, Prokletijama
  9. žuta lincura (Gentiana lutea), živi na nepristupačnim kamenim liticama
  10. gospina papučica (Cypripedium calceolus), vrsta orhideje koja raste na Suvoj planini i zaštićena je od strane UNESKO-a kao svetska prirodna retkost;
  11. bela, šumska breberina (Anemone nemerosa) zaštićena je samo u Vojvodini
  12. beli lokvanj (Nimphaea alba), zbog isušivanja močvara je pred istrebljenjem
  13. žuti lokvanj
  14. zlatni ljiljan (Lilium martagon), raste u vlažnim bukovim šumama;
  15. kovilje (Stipea pennata);
  16. Degenova kockavica (Fritillaria gracilis);
  17. srpska ramonda
  18. jagorčevina
  19. veprina
  20. velika sasa
  21. munika
  22. bor krivulj
  23. divlja foja
  24. stepski lužnjak
  25. divlji karanfil
  26. šumska sasa
Dorić Aleksandra