Što je više ljudi koji paze na svoju okolinu, na svoju planetu, lakše će nam biti da popravimo sve što smo uništili na Zemlji, da poboljšamo život naše planete i naš život na njoj.

Imaj svesti o ekologiji, o životu naše planete, jer ona nam daje život.