Izaberi svoj putRune


Došao sam na ideju za ovaj crtež tako što sam razmišljao kako postoje ljudi koji nisu zainteresovani za našu planetu za njenu sigurnost i šta će se desiti sa njom, dok postoje ljudi koji još misle o našoj planeti i znaju u kakvoj je ona opasnosti pa se oni bore za njenu sigurnost. Pa ova slika pokazuje ta dva puta za koja se čovek mora odlučiti u svom životu.Janković Milan i Koša Igor II2