EkologijaEkologija je nauka o životnoj sredini.Ime nauke potiče od grčkih reči oikos — dom, domaćinstvo i logos — nauka, izučavanje. Termin ekologija prvi put je upotrebio nemački biolog Ernest Hekel 1866. godine.U laičkoj javnosti se ovaj termin često koristi kao sinonim za pojam zaštite životne sredine, što nije ispravno jer je zaštita životne sredine samo jedna od oblasti kojima se bavi ekologija.

U suštini, ekologija je naučna disciplina koja proučava raspored i rasprostranjenost živih organizama i biološke interakcije između organizama i njihovog okruženja. Okruženje (životna sredina) organizama uključuje fizičke osobine, koje sumarno mogu da se opišu abiotičkim faktorima kao što su klima i geološki uslovi (geologija), ali takođe ukljucuje i druge organizme koji dele sa njim njegov ekosistem odnosno stanište.

U ovom radu sam pokušao da prikažem kako ekološki problemi bi trebalo da budu uvažavani kao i prirodne nepogode samo što na ekološke probleme utiče ljudski faktor, a ne sama priroda.Siniša Laušev II2