Upis učenika u prvi razred školske 2020/2021. godine
Poslao/la Sladjana vreme 02.07.2020 14:36:10
Upis učenika u prvom upisnom krugu će se obaviti 9. i 10. jula 2020. u vremenu od 8 do 15 časova.
Upis je moguće izvršiti neposredno u prostorijama Tehničke škole ili elektronski, korišćenjem informacionog sistema eUpis.

Detaljnija uputstva o upisu možete videti ako kliknete na Pročitaj više.


Proširene vesti
Prvi upisni krug: 09. i 10.07.2020. od 8 do 15 časova
Drugi upisni krug: 13.07.2020. od 8 do 15 časova

Učenici koji su raspoređeni u školu, odnosno obrazovni profil, upis mogu da obave na jedan od sledeća dva načina:

1) korišćenjem informacionog sistema eUpis na Portalu eUprave (https://euprava.gov.rs/), i u tom slučaju ne moraju dolaziti u školu. Usluga će biti dostupna u periodu upisa.
Popunjavanjem prijave za upis učenika u srednju školu, roditelj/drugi zakonski zastupnik unosi podatke koji su školi neophodni za upis učenika u srednju školu. Uneti podaci će školi biti vidljivi u okviru usluge eUpis, a proveru potrebnih činjenica u skladu sa zakonom ovlašćeno lice će sprovesti pristupom postojećim evidencijama po službenoj dužnosti, na isti način kao i za učenika koji radi upisa dođe u školu. Ukoliko je upis uspešan, roditelj će biti obavešten o tome. Ukoliko upis nije uspešan roditelj se obaveštava da je neophodno da se radi upisa obrati školi, kada je potrebno proveriti sve unete podatke, kao i podatke koji su dohvaćeni iz službenih evidencija, te otkloniti nedostatke i učenika upisati u školu.

2) neposredno u školi, kada podnose sledeća dokumenta:
- prijavu za upis (dobija se u školi),
- uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
- uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova, koji su propisani za obrazovni profil na koji se upisuju

Bez obzira na način upisa, po odluci Saveta roditelja, potrebno je uplatiti 2.500,00 dinara na ime osiguranja i roditeljskog doprinosa.
Dokaz o uplati i potrebnu dokumentaciju doneti na upis ili pri prvom dolasku u školu.

Podaci za uplatu:
svrha doznake: Roditeljski doprinos i osiguranje učenika
primalac: Tehnička škola Bečej
iznos: 2500,00 dinara
žiro-račun: 840-4410760-06
poziv na broj: 2020/2021