Циљеви одрживог развоја (ЦОР) Агенде 2030 званично су ступили на снагу 1. јануара 2016. након усвајања резолуције на УН самиту у септембру 2015. Ради се о глобалној развојној агенди за период након 2015. године. У наредних 15 година се од држава потписница очекује да мобилишу све ресурсе како би искоренили сиромаштво, борили се против неједнакости и нашли одговоре на климатске промене.

Република Србија је, заједно са неколико других земаља широм света, одабрана да пружи подршку дефинисању новог програма глобалног развоја тако што је консултовала своје грађане о њиховим погледима на развојне приоритете. Кроз националну кампању „Србија какву желим”, као део глобалне кампање „Свет какав желим”, преко 250.000 грађана је упознато са консултативним процесом у вези са периодом после 2015. године. У Србији су спроведене две серије консултација: Преко 28.000 грађана је добило прилику да учествује у консултацијама било путем онлајн анкете и веб портала, кроз директне консултације, а највећи број преко Фејсбука и Твитера. Водило се рачуна да се консултује широк спектар становништва, особе са инвалидитетом, старије особе, жене, особе које живе у удаљеним сеоским срединама, Роми, ЛГБТ лица, расељена лица, незапослени, синдикати, радници, сељаци, новинари, деца улице, деца са аутизмом, млади и остали.

У Србији данас се највише ради на побољшању свакаквих људских права.

Воде се многи пројекти који у циљу имају побољшање живота и права жена, људи са инвалидитетом, националних мањина и угрожених људи, као и пројекти за њихову социјалну инклузију. Такође се воде пројекти који у циљу имају смањење зависности од необновљивих извора енергије, и других начина на који се ублажава наш ефекат на климатске промене. Осим тога, воде се и пројекти који у циљу имају да повећају транспарентност између власти и грађана.