Циљеви одрживог развоја дефинисани су 2015. године на Конференцији Уједињених Нација о одрживом развоју и има их укупно седамнаест. Сви циљеви су међусобно преплетени, тако да успех у остваривању једног циља утиче на остваривање свих других.

Циљеви одрживог развоја, такође познати и као глобални циљеви, представљају универзални позив на деловање ради искорењивања сиромаштва, заштите животне средине и обезбеђивања мира и просперитета за све.

I СВЕТ БЕЗ СИРОМАШТВА
Иако је број људи који живе у екстремном сиромаштву од 1990. године до данас скоро преполовљен, број оних који се боре да задовоље најосновније људске потребе је и даље превелик. Одрживи развој у циљу има да светско сиромаштво искорени у свим облицима до 2030. године.

II СВЕТ БЕЗ ГЛАДИ
Процењује се да је 2014. године било 795 милиона хронично неухрањених људи. Више од 90 милиона деце млађе од 5 година има тежак облик неухрањености. Свака четврта особа у Африци гладује. Због тога један од циљева одрживог развоја јесте уклањање светске глади до 2030. године, при чему ће се водити рачуна о томе да сви, нарочито деца и најугроженији, имају довољно квалитетне хране током целе године.

III ДОБРО ЗДРАВЉЕ
Сваке године умре више од 6 милиона деце која не дочекају свој 5. рођендан. Од болести које је могуће спречити сваког дана умре 16000 деце. Због тога одрживи развој има циљ да се постигне универзална покривеност здравственом заштитом и да се свима обезбеде исправни и ефикасни лекови, као и вакцине.

IV КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ
Према овом циљу, сви дечаци и девојчице завршиће бесплатну основну и средњу школу до 2030. године. Исто тако, циљ је обезбедити исте могућности у погледу струковног образовања, као и уклонити диспаритет у погледу пола и богатства.

V РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
Одрживи развој у циљу има уклањање дискриминације жена и девојчица. У неким регионима, и даље постоји велика неравноправност у погледу плаћеног рада, као и значајне разлике између жена и мушкараца на тржишту рада. Најважнији задати резултат овог циља јесте обезбеђивање универзалне заштите сексуалног и репродуктивног здравља и истих права на економске ресурсе.

VI ЧИСТА ВОДА И САНИТАРНИ УСЛОВИ
Несташица воде погађа више од 40% људи на свету, и процењује се да ће се овај проценат повећати са порастом глобалне температуре. Циљ јесте универзално снабдевање исправном водом за пиће по приступачној цени до 2030. године, као и стварање адекватне инфраструктуре, санитарних објеката, и унапређење хигијене на свим нивоима.

VII ДОСТУПНА И ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА
У 2011. години, обновљиви енергенти чинили су више од 20% произведене електричне енергије у свету, међутим свака пета особа и даље нема електричну енергију. Као циљ имамо универзално снабдевање јефтином електричном енергијом до 2030. године, као и инвестиције у чисте енергенте.

VIII ДОСТОЈАНСТВЕН РАД И ЕКОНОМСКИ РАСТ
Сврха овог циља јесте подстицање привредног раста путем веће продуктивности и технолошких иновација. Промовисање политика које подстичу предузетништво и отварање нових радних места у томе су кључни, као и ефикасне мере на искорењивању присилног рада, ропства и трговине људима.

IX ИНДУСТРИЈА, ИНОВАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
Одрживо инвестирање у инфраструктуру је кључан покретач привредног раста и развоја. Имајући у виду да више од пола људи живи у градовима, масовни транспорт и обновљиви енергенти све су значајнији. Промовисање одрживих привредних грана и инвестиције у научно истраживање и иновације представљају битне начине подстицања одрживог раста.

X СМАЊЕЊЕ НЕЈЕДНАКОСТИ
Доказано је да неједнакост у приходима расте, где најбогатијих 10% зарађује око 40% укупних прихода, док најсиромашнијих 10% зарађује само 2-7% укупних прихода. Овај све већи диспаритет је позив на деловање. Смањење неједнакости је један од 17 глобалних циљева који чине програм одрживог развоја до 2030. године.

XI ОДРЖИВИ ГРАДОВИ И ЗАЈЕДНИЦЕ
Више од половине светског становништва данас живи у урбаним подручјима, и тај број само расте. Одрживи развој не може се постићи без значајне промене начина на који градимо и управљамо урбаним простором. Одрживи развој у циљу има обезбеђивање сигурног и приступачног становања и уређење сиромашних насеља.

XII ОДГОВОРНА ПОТРОШЊА И ПРОИЗВОДЊА
Постизање одрживог развоја налаже хитно смањење нашег утицаја на животну средину, које ће се постићи променом начина на који производимо и трошимо производе и ресурсе. Зато одрживи развој у циљу има подстицање привреде, предузећа и потрошача да рециклирају и смање количину отпада, као и помагање земљама у развоју да се окрену одрживијим обрасцима потрошње до 2030. године.

XIII АКЦИЈА ЗА КЛИМУ
Нема ниједне земље у свету која није из прве руке искусила драстичне последице климатских промена. Просечни годишњи губици само од земљотреса, цунамија, тропских циклона и поплава рачунају се у стотинама милијарди долара. У склопу овог циља, идеја је да се до 2030. године мобилише 100 милијарди америчких долара на годишњем нивоу у циљу решавања потреба земаља у развоју и ублажавања катастрофа изазваних климатским променама.

XIV ЖИВОТ ПОД ВОДОМ
Живот више од 3 милијарде људи зависи од морског и приобалног биодиверзитета, међутим, данас је 30% светског рибљег фонда изложено претераној експлоатацији. Циљеви одрживог развоја дају оквир за одрживо управљање и заштиту морских и приобалних екосистем од загађења са копна, као и санирање последица ацидификације океана.

XV ЖИВОТ НА ЗЕМЉИ
Живот људи зависи од земље у истој мери као и од океана, од којих живимо и хранимо се. Данас смо сведоци невиђених размера деградације земљишта, а губитак земљишта је 30-35 пута већи од историјске стопе. Сврха циљева одрживог развоја је очување и враћање у првобитно стање копнених екосистема, као што су шуме, мочваре, сушни терени, и планине до 2030. године.

XVI МИР, ПРАВДА И СНАЖНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Данас живимо у свету где разлике постају све веће и веће. Неки региони живе у сталном миру, док се други налазе у непрекидном циклусу сукоба и насиља. Циљ одрживог развоја јесте значајно смањење свих облика насиља и рад са владама и заједницама на изналажењу трајних решења за сукобе и несигурност.

XVII ПАРТНЕРСТВОМ ДО ЦИЉЕВА
Циљеви одрживог развоја могу се реализовати само уз снажну опредељеност за глобално партнерство и сарадњу. Данашњи свет је повезанији него икада раније. Боља доступност технологије и знања битна је за размену идеја и унапређење иновације. Јачање глобалне солидарности један је од 17 глобалних циљева који чине Програм одрживог развоја до 2030. године. За напредак на више циљева истовремено неопходан је интегрисани приступ.