A Fenntartható Fejlődési Célokat 2015-ben határozták meg az ENSZ(Egyesült Nemzetek Szervezete) Fenntartható Fejlődés Konferenciáján, és összesen tizenhét van. Minden cél összefonódik, így az egyik cél elérésében elért siker kihat az összes többi cél elérésére is.

A Fenntartható Fejlődési Célok, más néven globális célok, univerzális felhívást jelentenek a szegénység felszámolására, a környezet védelmére, valamint a béke és jólét biztosítására mindenki számára.

I SZEGÉNYSÉG NÉLKÜLI VILÁG
Bár 1990 óta csaknem felére csökkent a mélyszegénységben élők száma, a legalapvetőbb emberi szükségletek kielégítéséért küzdők száma még mindig túl magas. A fenntartható fejlődés célja, hogy 2030-ra felszámolja a világban a szegénység minden formáját.

II ÉHSÉG NÉLKÜLI VILÁG
Becslések szerint 2014-ben 795 millió krónikusan alultáplált ember volt.Több mint 90 millió 5 év alatti gyermek súlyos alultápláltságban szenved. Afrikában minden negyedik ember éhezik. Ezért a fenntartható fejlődés egyik célja az éhezés világméretű megszüntetése 2030-ra, figyelembe véve, hogy mindenkinek, különösen a gyerekeknek és a legkiszolgáltatottabbaknak egész évben elegendő minőségi élelmiszere legyen.

III EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT
Évente több mint 6 millió olyan gyermek hal meg, aki nem éri meg az 5. születésnapját. Naponta 16 000 gyermek hal meg megelőzhető betegségekben. Ezért a fenntartható fejlődés célja az univerzális egészségügyi lefedettség elérése, valamint az, hogy mindenki számára biztosítja a megfelelő és hatékony gyógyszert, valamint oltóanyagokat.

IV MINŐSÉGI OKTATÁS
E cél szerint 2030-ra minden fiú és lány befejezi az ingyenes általános és középiskolát. Hasonlóképpen, a cél az azonos lehetőségek biztosítása a szakképzésben, valamint a nemi és vagyoni egyenlőtlenségek megszüntetése.

V NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG
A fenntartható fejlődés célja a nők és lányok elleni diszkrimináció megszüntetése. Egyes régiókban még mindig nagyok az egyenlőtlenségek a fizetett munka terén, valamint jelentős különbségek vannak a nők és férfiak között a munkaerőpiacon. Ennek a célnak a legfontosabb kitűzött eredménye a szexuális és reproduktív egészség univerzális védelmének és a gazdasági erőforrásokhoz való egyenlő jogoknak a biztosítása.

VI TISZTA VÍZ ÉS ALAPVETŐ KÖZTISZTASÁG
A vízhiány a világ lakosságának több mint 40%-át érinti, és a becslések szerint ez az arány a globális hőmérséklet emelkedésével nőni fog. A cél a megfelelő ivóvíz univerzális ellátása megfizethető áron 2030-ra, valamint megfelelő infrastruktúra, szanitáris létesítmények kialakítása és a higiénia javítása minden szinten.

VII MEGFIZETHETŐ ÉS TISZTA ENERGIA
2011-ben a világ villamosenergia-termelésének több mint 20%-át a megújuló energia adta, de minden ötödik embernek még mindig nincs árama (villamos energiája). Célunk az olcsó villamos energia univerzális ellátása 2030-ra, valamint a tiszta energiába való beruházás.

VIII TISZTESSÉGES MUNKA ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
Célja a gazdasági növekedés ösztönzése magasabb termelékenység és technológiai innováció révén. Kulcsfontosságú a vállalkozói szellemet ösztönző politikák előmozdítása és az új munkahelyek teremtése,valamint hatékony intézkedések a kényszermunka, a rabszolgaság és az emberkereskedelem felszámolására.

IX IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS INFRASTRUKTÚRA
Az infrastruktúrába való fenntartható beruházás a gazdasági növekedés és a fejlődés kulcsfontosságú hajtóereje. Tekintettel arra, hogy az emberek több mint fele városokban él, a tömegközlekedés és a megújuló energia egyre fontosabbá válik. A fenntartható iparágak előmozdítása, valamint a tudományos kutatásba és innovációba történő befektetés fontos módja a fenntartható növekedés elősegítésének.

X EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉSE
Bebizonyosodott, hogy nő a jövedelmi egyenlőtlenség, ahol a leggazdagabb 10%-a az összjövedelem mintegy 40%-át, míg a legszegényebb 10%-a mindössze 2-7%-át keresi. Ez a növekvő egyenlőtlenség cselekvésre ösztönöz. Az egyenlőtlenségek csökkentése a 17 globális cél egyike, amelyek a 2030-ig tartó Fenntartható Fejlődési Programot alkotják.

XI FENNTARTHATÓ VÁROSOK ÉS KÖZÖSSÉGEK
A világ népességének több mint fele ma városi területeken él, és ez a szám csak növekszik. Fenntartható fejlődés nem valósítható meg a városi térépítés és -gazdálkodás jelentős megváltoztatása nélkül.A fenntartható fejlődés célja a biztonságos és megfizethető lakhatás biztosítása, valamint a szegény települések fejlesztése.

XII FELELŐS FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS
A fenntartható fejlődés elérése megköveteli a környezetre gyakorolt hatásunk sürgős csökkentését, amelyet a termelési mód, termékek és erőforrások fogyasztásának megváltoztatásával érünk el. Éppen ezért a fenntartható fejlődés célja, hogy ösztönözze a gazdaságot, a vállalkozásokat és a fogyasztókat az újrahasznosításra és a hulladék mennyiségének csökkentésére, valamint segítse a fejlődő országokat abban, hogy 2030-ra fenntarthatóbb fogyasztási minták felé forduljanak.

XIII FELLÉPÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN
Nincs olyan ország a világon, amely ne tapasztalta volna a klímaváltozás drasztikus következményeit első kézből. A földrengések, szökőárak, trópusi ciklonok és áradások által okozott átlagos éves veszteség önmagában több száz milliárd dollárra becsülhető. E cél részeként az elképzelés szerint 2030-ig évente 100 milliárd dollárt mozgósítanak a fejlődő országok szükségleteinek kielégítésére és az éghajlatváltozás okozta katasztrófák enyhítésére.

XIV ÓCEÁNOK ÉS TENGEREK VÉDELME
Több mint 3 milliárd ember élete függ a tengeri és tengerparti biodiverzitástól, ma azonban a világ halállományának 30%-a túlzott kizsákmányolásnak van kitéve. A Fenntartható Fejlődési Célok keretet adnak a tengeri és part menti ökoszisztémák fenntartható kezeléséhez és védelméhez a szárazföldi eredetű szennyezéstől, valamint az óceánok elsavasodásának helyreállításához.

XV SZÁRAZFÖLDI ÖKOSZISZTÉMÁK VÉDELME
Az emberek élete éppúgy függ a Földtől, mint az óceánoktól, amelyekből élünk és táplálkozunk. Ma soha nem látott mértékű talajromlásnak lehetünk tanúi, és a földvesztés 30-35-ször nagyobb, mint a történelmi mérték. A fenntartható fejlődés e célja a szárazföldi ökoszisztémák, így az erdők, vizes élőhelyek, száraz terepek, hegyek eredeti állapotának megőrzése és helyreállítása 2030-ig.

XVI BÉKE, IGAZSÁG ÉS ERŐS INTÉZMÉNYEK
Ma egy olyan világban élünk, ahol a különbségek egyre nagyobbak és nagyobbak. Egyes régiók állandó békében élnek, míg mások a konfliktusok és az erőszak folyamatos ciklusában élnek. A fenntartható fejlődés célja az erőszak minden formájának jelentős visszaszorítása, valamint a kormányokkal és közösségekkel együttműködve tartós megoldásokat találni a konfliktusokra és a bizonytalanságra.

XVII PARTNERSÉG A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT
Fenntartható fejlődési célokat csak a globális partnerség és együttműködés iránti határozott elkötelezettséggel lehet elérni. A mai világ jobban össze van kötve, mint valaha. A technológia és a tudás jobb elérhetősége elengedhetetlen az eszmecseréhez és az innováció előmozdításához. A globális szolidaritása erősítése a 17 globális cél egyike, amelyek a 2030-ig tartó Fenntartható Fejlődési Programot alkotják.