Иницијатива "IMAGINE" дизајнирана је да повећа учешће младих грађана у пројекту Уједињених Нација о одрживом развоју.

Циљеви су подстицање младих да разумеју 17 циљева одрживог развоја, као и њихову структуру, жеља да млади помогну у остваривању тих циљева, као и подстицање заједничког рада и стварања идеја за ширење речи о одрживом развоју.

Иницијатива је усмерена ка средњошколцима из многих држава централне и јужне Европе.