ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Уроша Предића 1, 21220 Бечеј
web: tsbecej.edu.rs
e-mail: tsbecej@gmail.com
FB: www.facebook.com/TSBecej
instagram: tehnickaskolabecej

Техничка школа у Бечеју настала је још у XIX веку, 17. маја 1886. године, када је сагласност за рад школе дало Министарство просвете и вера. Назив школе је био Старобечејска занатска школа. Први учитељи су били Ференц Ковач и Јожеф Фарбаш, а управитељ Мартон Дернер. Школу је похађало 164 ученика распоређених на 33 заната: кројачи, ципелари, ситари, дрводеље, чешљари, калајџије, драхслери, лончари, папучари, сапунџије и др.

Године 1909. школа је добила ново име, Нижа општинска занатска школа. Управник је био Ђерђ Уграи, а наставно особље: Јулка Милованов, Ђерђ Пеце, Иштван Фелдер и Антун Лацковић. Непосредно после Првог светског рата нови назив школе је Занатско- трговачка школа.

Женска занатска школа оформљена је 1925. године. У школу су се уписивале ученице са навршених 12 година, а прве године их је било 27. Учитељице су им биле Олга Ђорђевић и Кристина Кодић. Ново име Општа занатско - трговачка школа, добила је 1926. године.

После 1933. године школа је преименована у Стручну продужну школу општине, а 1945. у Школу ученика у привреди. Године 1953. преселила се у данашњу зграду. У складу са друштвеним променама, мењала је називе и програме више пута: „Момчило Шарановић” (1958), Школа за квалификоване раднике „Момчило Шарановић” (1967), Центар за позивноусмерено образовање средњег ступња металске струке „Момчило Шарановић” (1977), Машинска школа „Момчило Шарановћ” (1990).

Од 1996. године школа носи данашњи назив Техничка школа.

Школу тренутно похађа 470 ученика који су распоређени у 4 подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника, саобраћај и личне услуге. Настава се одвија на српском и мађарском језику.

У подручју рада машинство и обрада метала школујемо ученике из следећих образовних профила: Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина, Оператер машинске обраде и Бравар-заваривач. У подручју рада електротехника школујемо ученике из следећих образовних профила: Електротехничар информационих технологија и Електротехничар рачунара. У подручју рада саобраћај школујемо Возаче моторних возила, а у подручју рада личне услуге Фризере.