ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРАУ оквиру образовног профила електротехничар рачунара школују се стручњаци за рад на свим местима где се примењују рачунари. По завршеном школовању ученици ће бити оспособљени за:


часови означени са * су вежбе
b - блок наставаНазив предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година 4. година
Опште образовни предмети
Мађарски језик и књижевност
3 (111)
3 (102)
3 (102)
3 (93)
Српски као нематерњи језик
2 (74)
2 (68)
2 (68)
2 (62)
Страни језик
2 (74)
2 (68)
2 (68)
2 (62)
Физичко васпитање
2 (68)
2 (68)
2 (68)
2 (62)
Математика
3 (111)
3 (102)
3 (102)
3 (93)
Рачунарство и информатика
2* (74)
-
-
-
Историја
2 (74)
-
-
-
Географија
-
2 (38)
-
-
Хемија
2 (74)
-
-
-
Ликовна култура
1 (37)
-
-
-
Биологија
2 (68)
-
-
Социологија са правима грађана
-
-
-
2 (62)
Стручни предмети
Физика
2 (74)
2 (68)
-
-
Основе електротехнике
3+1* (111+37)
2+1* (68+34)
-
-
Рачунарска графика и мултимедија
2* (74)
-
-
-
Увод у архитектуру рачунара
2* (74)
-
-
-
Рачунарски хардвер
-
2 (68) + 12b
-
-
Електроника
-
2+1* (68+34)
2+1* (68+34)
-
Софтверски алати
-
2* (68)
2* (68)
-
Оперативни системи
-
3* (102) + 30b
3* (102) + 18b
-
Програмирање
-
2* (68) + 18b
2* (68) + 24b
3* (93) + 30b
Микроконтролери и микрорачунари
-
-
1+2* (34+68) + 30b
2+2* (62+62) + 30b
Рачунарске мреже
-
-
2+1* (68+34) + 18b
-
Рачунарска логика
-
-
2+1* (68+34)
-
Одржавање рачунарских система
-
-
-
3* (93)+30b
Рачунари у системима управљања
-
-
-
1+2* (31+62)
Техничка документација
-
-
-
2* (62)
Предузетништво
-
-
-
2* (62)
Практична настава
2* (74)
2* (68) + 30b
-
-
Изборни предмети
Грађанско васпитање
Верска настава
1 (37)
1 (34)
1 (34)
1 (31)
Изборни предмет
-
-
2 (68)
2 (62)


НАПОМЕНА: ** ученик бира изборни предмет једном у току школовања

Листа изборних предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година 4. година
Стручни предмети
Електроенергетика
-
-
2
-
Пословне комуникације**
-
-
2
2
Алати за управљање садржајем на интернету
-
-
-
2
Управљање пројектима
-
-
-
2
Опште - образовни предмети
Музичка култура**
-
-
1
1
Екологија и заштита животне средине**
-
-
1
1
Изабрана поглавља математике
-
-
2
2
Историја (одабране теме)**
-
-
2
2
Физика**
-
-
2
2
Логика са етиком**
-
-
2
2