ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈРАСПОРЕД ЗВОЊЕЊАПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА
Час Сатница Час Сатница
1 7,30 - 8,15 1 13,30 - 14,15
2 8,20 - 9,05 2 14,20 - 15,05
3 9,10 - 9,55 3 15,10 - 15,55
4 10,10 - 10,55 4 16,10 - 16,55
5 11,00 - 11,45 5 17,00 - 17,45
6 11,50 - 12,35 6 17,50 - 18,35
7 12,40 - 13,25 7 18,40 - 19,25


Ако су часови скраћени на 30 минута онда се звони по следећем распореду:ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА
Час Сатница Час Сатница
1 7,30 - 8,00 1 13,30 - 14,00
2 8,05 - 8,35 2 14,05 - 14,35
3 8,40 - 9,10 3 14,40 - 15,10
4 9,25 - 9,55 4 15,25 - 15,55
5 10,00 - 10,30 5 16,00 - 16,30
6 10,35 - 11,05 6 16,35 - 17,05
7 11,10 - 11,40 7 17,10 - 17,40