ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈРАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМАПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
од 7,30 до 13,25 часова
Образовни профил Одељење Наставни језик Одељењски старешина
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина I1 српски Бранислав Николић
Електротехничар информационих технологија I2 српски Јасмина Танчић
Електротехничар информационих технологија I3 мађарски Ходи Роберт
Возач моторних возила I4 српски Помлењи Андор
Фризер I5 српски Синиша Аврамов
Оператер машинске обраде резањем
Бравар заваривач
I6 мађарски Тополчањи Јанош
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина III1 српски Дејан Каприш
Електротехничар информационих технологија III2 српски Слађана Ђатков Бардун
Електротехничар информационих технологија III3 мађарски Ачаи Даниел
Возач моторних возила III4 српски Даниела Суровац
ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА
од 13,30 до 19,25 часова
Образовни профил Одељење Наставни језик Одељењски старешина
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина II1 српски Саша Дудварски
Електротехничар информационих технологија II2 српски Данијела Ристивојевић
Електротехничар информационих технологија II3 мађарски Ливија Мандић
Возач моторних возила II4 српски Јован Николић
Фризер II5 мађарски Ферчик Карољ
Оператер машинске обраде
Бравар заваривач
II6 мађарски Харангозо Атила
Фризер III5 српски Наташа Арсић
Оператер машинске обраде
Бравар заваривач
III6 мађарски Александер Ендре
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина IV1 српски Светлана Томић
Електротехничар информационих технологија IV2 српски Слађана Шимић


НАПОМЕНА:

Смене се мењају месечно, тј. овај распоред одељења по сменама важи за непарне месеце (септембар, новембар, јануар...).