ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈО ШКОЛИТехничка школа у Бечеју смештена је у згради Српске православне народне школе, саграђене 1861. године, на почетку улице Петра Драпшина, у самом срцу Бечеја. Ушушкала се, с једне стране Православним храмом Светог Великомученика Георгија, Економском школом, Католичком црквом, с друге стране Гимназијом, а чело ње је Општина - зграда лепотица, наслоњена на задужбину баронице Еуфемије Јовић. У оваквом окружењу школа се издваја својом лепотом, достојанством и старином и привлачи погледе пролазника.

Школа прати потребе привреде општине Бечеј, као и суседних општина. Данас се у Техничкој школи образују кадрови у четири подручја рада III и IV степена образовања: Машинство и обрада метала, Електротехника, Саобраћај и Личне услуге. Осим ова четири подручја рада, школа је регистрована и за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране. Настава се изводи на српском и на мађарском језику. Школа има склопљене уговоре о сарадњи на плану извођења практичне наставе у предузећима и приватним радионицама. Са расположивим учионичким простором и са радом школе у две смене, максималан број одељења трогодишњег и четворогодишњег образовања је 24 одељења.

Школа поседује библиотеку са око 5000 књига. Четири рачунарска кабинета намењена су техничарима за компјутерско управљање ЦНЦ машина, електротехничарима рачунара, електротехничарима информационих технологија и часовима информатике у трогодишњим и четворогодишњим занимањима. Осим рачунарских кабинета у школи постоје и два ЦНЦ кабинета који су опремљени са два ЦНЦ струга, ЦНЦ глодалицом, ЦНЦ ласером и 3Д штампачем. Фризерски салон и школску радионицу ученици користе за извођење практичне наставе, а обука вожње за Б и Ц категорију се изводи на школском аутомобилу и камиону. У дворишту школе направљено је фудбалско игралиште, рукометни и кошаркашки терен, јама са песком за скок у даљ и бацање кугле.Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
ЦНЦ лабораторија
Рачунарски кабинет
Двориште школе
Школски фризерски салон
Радионица
Школска возила