ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈЖЕНСКИ ФРИЗЕРЗа време трогодишњег школовања, ученик треба да овлада знањима из области анатомије и физиологије, хигијене и прве помоћи, психологије, дерматологије и естетике. Женски фризер се оспособљава за:

Практичну наставу ученици првог разреда изводе у школском салону, а ученици другог и трећег разреда по приватним фризерским салонима у Бечеју, или у месту становања.
часови означени са * су вежбе
b - блок настава

Назив предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Опште образовни предмети
Мађарски језик и књижевност
3 (105)
3 (105)
3 (90)
Српски као нематерњи језик
2 (70)
2 (70)
2 (60)
Страни језик
2 (70)
2 (70)
2 (60)
Историја
3 (105)
-
-
Музичка уметност
-
1 (35)
-
Ликовна култура
-
1 (35)
-
Физичко васпитање
2 (70)
2 (70)
2 (60)
Математика
3 (105)
2 (70)
-
Рачунарство и информатика
2* (70)
-
-
Географија
2 (70)
-
-
Физика
2 (70)
2 (70)
-
Хемија
2 (70)
2 (70)
2 (60)
Екологија и заштита животне средине
2 (70)
-
-
Устав и права грађана
-
-
1 (30)
Стручни предмети
Познавање препарата
2 (70)
2 (70)
-
Основе анатомије и физиологије
2 (70)
-
-
Хигијена
-
2 (70)
-
Прва помоћ
-
60b
-
Психологија
-
2 (70)
-
Основе дерматологије
-
-
2 (60)
Књиговодство
-
-
2 (60)
Естетско обликовање фризура
-
-
2 (60)
Практична настава са технологијом рада
5* (175) + 60b
11* (385)
15* (450) + 120b
Изборни предмети
Грађанско васпитање
Верска настава
1 (35)
1 (35)
1 (30)