ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈМАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИЈУНСКИ РОК 2022/2023


01.06.2023. године - Пријава матурских и завршних испита од 8 до 12 часова, по договору са одељењским старешиномIV1 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНА
Време и место Испит
05.06.2023.
од 8 до 11 часова
учионице: 12 и 13
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Дежурни професори:
1. Вишковић Милена
2. Ракић Јована
08.06.2023.
09.06.2023.

време у договору са комисијом
кабинет: ЦНЦ1
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

Комисија:
1. Саша Дудварски
2. Павле Ђукић
3. Јован Стојанов
4. Екстерни члан
14.06.2023.
од 10 до 12 часова
учионице: 5 и 6
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО - ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Дежурни професори:
1. Дудаш Чаба
2. Немања Голуб
3. Наташа Арсић
4. Катарина Ђукић


IV2 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Време и место Испит
05.06.2023.
од 8 до 11 часова
учионице: 5 и 6
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Дежурни професори:
1. Немања Голуб
2. Мандић Ливија
06.06.2023.
група 1: од 7,30 часова
група 2: од 10,30 часова
учионица: 16
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД - ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ

Комисија:
1. Данијела Ристивојевић
2. Слађана Шимић
3. Екстерни члан
07.06.2023.
група 1: од 7,30 часова
група 2: од 11,00 часова
учионица: 16
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД - ПРОГРАМИРАЊЕ

Комисија:
1. Данијела Ристивојевић
2. Слађана Шимић
3. Екстерни члан
08.06.2023.
од 10 до 12 часова
учионице: 5 и 6
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО - ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Дежурни професори:
1. Фехер Едина
2. Бранислав Николић
3. Јелена Кузмановић
4. Биљана Младеновић


IV3 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
Време и место Испит
05.06.2023.
од 8 до 11 часова
учионица: 2
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Дежурни професори:
1. Ходи Роберт
08.06.2023.
група 1: од 7,30 часова
група 2: од 10,30 часова
учионица: 10
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД - А ЗАДАТАК

Комисија:
1. Ходи Роберт
2. Ачаи Даниел
3. Екстерни члан
09.06.2023.
група 1: од 7,30 часова
група 2: од 10,30 часова
учионица: жолтов кабинет
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД - Б ЗАДАТАК

Комисија:
1. Ходи Роберт
2. Ковач Жолт
3. Екстерни члан
14.06.2023.
од 10 до 12 часова
учионица: 2
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО - ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Дежурни професори:
1. Биљана Младеновић
2. Јанош Тополчањи


III4 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Време и место Испит
08.06.2023.
09.06.2023.

време у договору са комисијом
ЗАВРШНИ ИСПИТ - А ЗАДАТАК

Комисија:
1. Вукашин Бјелица
2. Владимир Бјелица
3. Игор Ђурић
12.06.2023.
време у договору са комисијом
учионица: 13
ЗАВРШНИ ИСПИТ - Б ЗАДАТАК

Дежурни професори:
1. Игор Ђурић
2. Хорват Атила
3. Помлењи Андор
4. Екстерни члан


III5 ФРИЗЕР
Време и место Испит
07.06.2023.
08.06.2023.

време у договору са комисијом
учионица: школски салон
ЗАВРШНИ ИСПИТ

Комисија:
1. Јелена Комљеновић
2. Гордана Меанџија
3. Секе Кларита
4. Екстерни члан


III6 ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ
Време и место Испит
05.06.2023.
од 7,30 до 15,30 часова
учионице: школска радионица и ЦНЦ1
ЗАВРШНИ ИСПИТ

Комисија на конвенционалним машинама:
1. Александер Ендре
2. Дејан Тобџић
3. Харангозо Атила
4. Екстерни члан

Комисија на нумерички управљаним машинама:
1. Бранислав Николић
2. Јован Николић
3. Хорват Нандор
4. Екстерни члан
III6 БРАВАР ЗАВАРИВАЧ
Време и место Испит
06.06.2023.
од 7,30 до 15,30 часова
учионица: школска радионица

07.06.2023.
од 7,30 до 11,30 часова
учионица: школска радионица
ЗАВРШНИ ИСПИТ

Комисија код заваривања:
1. Александер Ендре
2. Хорват Нандор
3. Бранислав Николић
4. Екстерни члан

Комисија код браварских радова:
1. Харангозо Атила
2. Јован Николић
3. Дејан Тобџић
4. Екстерни члан