ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИЈУНСКИ РОК 2023/2024


03.06.2024. године - Пријава разредних испита у 8 часоваРАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Испит Датум Време
МАТЕМАТИКА 03.06.2024. у 9 часова