ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈТАКМИЧЕЊАXXX РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РЕГИОН СЕВЕР (ВОЈВОДИНА)

Техничка школа Бечеј, 13. април 2024. годинеБилтен XXX Регионалног такмичења ученика машинских школа

Програм такмичења