ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈФРИЗЕРЗа време трогодишњег школовања, ученик треба да овлада знањима из области анатомије и физиологије, хигијене и прве помоћи, психологије, дерматологије и естетике. Фризер се оспособљава за:

Практичну наставу ученици првог разреда изводе у школском салону, а ученици другог и трећег разреда по приватним фризерским салонима у Бечеју, или у месту становања.
часови означени са * су вежбе
b - блок наставаНазив предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Опште образовни предмети
Српски језик и књижевност
3 (105)
2 (70)
2 (60)
Страни језик
2 (70)
2 (70)
1 (30)
Физичко васпитање
2 (70)
2 (70)
2 (60)
Математика
2 (70)
2 (70)
1 (30)
Рачунарство и информатика
2* (70)
-
-
Историја
2 (70)
-
-
Хемија
2 (70)
-
-
Екологија и заштита животне средине
1 (35)
-
-
Ликовна култура
-
1 (35)
-
Географија
-
1 (35)
-
Социологија са правима грађана
-
1 (35)
-
Стручни предмети
Познавање препарата
3 (105)
2 (70)
-
Основе анатомије и физиологије
2 (70)
-
-
Хигијена
-
-
2 (60)
Прва помоћ
2* (70)
-
-
Психологија комуникације
-
2 (70)
-
Основе дерматологије
-
-
2 (60)
Естетско обликовање фризура
-
2 (70)
1 (30)
Практична настава са технологијом рада
8* (280) + 60b
12* (420) + 60b
16* (480) + 120b
Предузетништво
-
-
2* (60)
Изборни предмети
Грађанско васпитање
Верска настава
1 (35)
1 (35)
1 (30)
Изборни предмет
-
1 (35)
1 (30)


НАПОМЕНА: ** ученик бира изборни предмет једном у току школовања

Листа изборних предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Стручни предмети
Ревијалне фризуре**
-
1
1
Такмичарске фризуре**
-
1
1
Опште - образовни предмети
Музичка култура**
-
1
1
Историја (одабране теме)**
-
1
1
Изабрани спорт
-
-
1