ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈАОсновни циљ образовања ученика на образовном профилу Електротехничар информационих технологија, је стицање знања и вештина које ће им омогућити рад у софтверској индустрији, која је итекако најатрактивнија данас. По завршеном школовању ученици ће бити оспособљени за:


часови означени са * су вежбе
b - блок настава

Назив предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година 4. година
Опште образовни предмети
Српски језик и књижевност
3 (111)
3 (108)
3 (105)
3 (93)
Страни језик
2 (74)
2 (72)
2 (70)
2 (62)
Физичко васпитање
2 (74)
2 (72)
2 (70)
2 (62)
Математика
3 (111)
3 (108)
3 (105)
3 (93)
Рачунарство и информатика
2* (74)
-
-
-
Историја
2 (74)
-
-
-
Географија
2 (74)
-
-
-
Хемија
2 (74)
-
-
-
Ликовна култура
1 (37)
-
-
-
Биологија
2 (72)
-
-
Социологија са правима грађана
-
-
2 (70)
-
Стручни предмети
Физика
2 (74)
2 (72)
-
-
Основе електротехнике
3+1* (111+37)
3+1* (108+36)
-
-
Рачунарска графика и мултимедија
2* (74)
-
-
-
Програмирање
2* (74)
2+2* (72+72) + 30b
3* (105)
3* (93)
Електроника
-
3+1* (108+36)
-
-
Веб дизајн
-
2* (72)
-
-
Базе података
-
1+2* (36+72)
2* (70)
-
Рачунарски системи
-
-
1+2* (35+70)
-
Рачунарске мреже и интернет сервиси
-
-
-
1+2* (31+62)
Веб програмирање
-
-
3* (105)
3* (105)
Заштита информационих система
-
-
-
2* (62)
Примењене информационе технологије
-
-
6* (210) + 60b
6* (186) + 90b
Предузетништво
-
-
-
2* (62)
Практична настава
2* (74)
-
-
-
Изборни предмети
Грађанско васпитање
Верска настава
1 (37)
1 (36)
1 (35)
1 (31)
Изборни предмет
-
-
2 (70)
2 (62)


НАПОМЕНА: ** ученик бира изборни предмет једном у току школовања

Листа изборних предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година 4. година
Стручни предмети
Управљање пројектима
-
-
-
2
Пословне комуникације**
-
-
2
2
Рачунари у системима управљања**
-
-
2
2
Програмирање 2Д видео игара
-
-
-
2
Електронско пословање
-
-
-
2
Програмирање мобилних апликација
-
-
-
2
Вештачка интелигенција
-
-
2
-
Опште - образовни предмети
Музичка култура**
-
-
1
1
Екологија и заштита животне средине**
-
-
1
1
Изабрана поглавља математике
-
-
2
2
Историја (одабране теме)**
-
-
2
2
Физика**
-
-
2
2
Логика са етиком**
-
-
2
2