ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМНа овом смеру, током трогодишњег школовања, ученици се оспособљавају да:

Настава из стручних предмета се одвија у школској радионици и савремено опремљеној ЦНЦ лабораторији.
часови означени са * су вежбе
b - блок настава
pn - практична настава>
Назив предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Опште образовни предмети
Мађарски језик и књижевност
3 (105)
2 (70)
2 (62)
Српски као нематерњи језик
2 (70)
2 (70)
2 (62)
Страни језик
2 (70)
2 (70)
1 (31)
Физичко васпитање
2 (70)
2 (70)
2 (62)
Математика
2 (70)
2 (70)
1 (31)
Историја
2 (70)
-
-
Рачунарство и информатика
2* (70)
-
-
Географија
1 (35)
-
-
Екологија и заштита животне средине
-
1 (35)
-
Социологија са правима грађана
-
1 (35)
-
Стручни предмети
Техничко цртање
3* (105)
-
-
Машински материјали
2 (70)
-
-
Техничка механика
2 (70)
-
-
Машински елементи
-
3* (105)
-
Техничка физика
-
2 (70)
-
Технологија ручне и машинске обраде
2+2* (70+70)
-
-
Ручна и машинска обрада
6pn (210) + 60b
-
-
Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама
-
3* (105)
2* (62)
Машинска обрада на конвенционалним машинама
-
12pn (420) + 60b
12pn (372) + 30b
Технологија машинске обраде на компјутерски управљаним (CNC) машинама
-
-
2* (62)
Машинска обрада на компјутерски управљаним (CNC) машинама
-
-
6pn (186) + 60b
Предузетништво
-
-
2* (62)
Изборни предмети
Грађанско васпитање
Верска настава
1 (35)
1 (35)
1 (31)
Изборни предмет
-
1 (35)
1 (31)


НАПОМЕНА: ** ученик бира изборни предмет једном у току школовања

Листа изборних предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Стручни предмети
Репаратура машинских делова**
-
1
1
Ливење у пешчаним калупима**
-
1
1
Термичка обрада**
-
1
1
Обрада метала у пластичном стању**
-
1
1
Опште - образовни предмети
Страни језик II**
-
1
1
Изабрани спорт**
-
1
1
Историја (одабране теме)**
-
1
1
Изабрана поглавља математике
-
-
1
Индустријска географија**
-
1
1
Ликовна култура**
-
1
1
Музичка култура**
-
1
1
Биологија
-
1
-